Disclaimer


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.bravoure.cc. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

De inhoud van deze website en andere uitingen van BRAVOURE Cycling Wear op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door BRAVOURE Cycling Wear wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. BRAVOURE Cycling Wear en/of enig andere persoon die is betrokken in de creatie of het onderhoud van deze site, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik van deze site of de informatie die het bevat.

 

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. BRAVOURE Cycling Wear behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

 

De website www.bravoure.cc en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van BRAVOURE Cycling Wear. BRAVOURE Cycling Wear kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van internetsites die (elektronisch) aan deze site zijn gelinkt.

 

Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BRAVOURE Cycling Wear.

 

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.